Din visselbl√•snings­rapport

Här kan du rapportera information kring allvarliga missförhållanden som rör organisationens vitala intressen eller individers liv eller hälsa. Både du som ingår i den skyddade personkretsen enligt lag och du som är extern intressent är välkommen att lämna din rapport..

Fyll i formuläret så utförligt du kan, det underlättar vår utredning. Du har också möjlighet att bifoga filer. Inga fält är obligatoriska och du väljer helt själv vilken information du vill lämna, samt om du vill ange kontaktuppgifter eller förbli helt anonym.

Datum

Välj datum

Beskriv vem eller vilka som är inblandade

Beskriv var händelsen inträffade om det finns en specifik plats

Beskriv vad som har föranlett din rapport så utförligt du kan

Beskriv eventuella andra åtgärder du har vidtagit

Berätta om det är något mer vi behöver veta

Frivilliga kontaktuppgifter

Här har du möjlighet att lämna dina kontaktuppgifter